Bộ chuyển đổi BACnet Ethernet HD67056-B2-160, Bộ nguồn APW160 ADFweb, Đại lý phân phối ADFweb tại Việt Nam

Bộ chuyển đổi BACnet Ethernet  HD67056-B2-160, Bộ nguồn APW160 ADFweb , Đại lý phân phối ADFweb tại Việt Nam, HD67056-B2-160 ADFweb

Code Brand Origin
Code:  HD67056-B2-160
 Description : Converter
ADFweb Vietnam 100% Italy Origin
Code:  APW160
 Description : Power Supply
ADFweb Vietnam 100% Italy Origin
Code:  HD67056-B2-160
 Description : Converter
ADFweb Vietnam 100% Italy Origin
Code:  APW160
 Description : Power Supply
ADFweb Vietnam 100% Italy Origin