krtl-3b-4-3111-s8-contrast-sensor.png

 

Art no

Descrizione articolo

Descrizione articolo II

Codice gruppo

Descrizione codice gruppo

50110595 KRTL 3B/2.3111,200-S12 Sensore di contrasto OXXKRT LOS Contrast Scanners
50110593 KRTL 3B/2.3111-S8 Sensore di contrasto OXXKRT LOS Contrast Scanners
50110594 KRTL 3B/4.3111,200-S12 Sensore di contrasto OXXKRT LOS Contrast Scanners
50110592 KRTL 3B/4.3111-S8 Sensore di contrasto OXXKRT LOS Contrast Scanners
50111321 KRTL 3B/6.3111-S8 Sensore di contrasto OXXKRT LOS Contrast Scanners
50110600 KRTM 20B/2.4110-S12 Sensore di contrasto OXXKRT LOS Contrast Scanners
50111629 KRTM 20B/2.4121-S12 Sensore di contrasto OXXKRT LOS Contrast Scanners
50111635 KRTM 20B/2.4221-S12 Sensore di contrasto OXXKRT LOS Contrast Scanners
50112445 KRTM 20B/2.5110-S12 Sensore di contrasto OXXKRT LOS Contrast Scanners
50111630 KRTM 20B/2.5121-S12 Sensore di contrasto OXXKRT LOS Contrast Scanners
50111636 KRTM 20B/2.5221-S12 Sensore di contrasto OXXKRT LOS Contrast Scanners
50112446 KRTM 20B/4.4110-S12 Sensore di contrasto OXXKRT LOS Contrast Scanners
50111627 KRTM 20B/4.4121-S12 Sensore di contrasto OXXKRT LOS Contrast Scanners
50111633 KRTM 20B/4.4221-S12 Sensore di contrasto OXXKRT LOS Contrast Scanners
50112447 KRTM 20B/4.5110-S12 Sensore di contrasto OXXKRT LOS Contrast Scanners
50111628 KRTM 20B/4.5121-S12 Sensore di contrasto OXXKRT LOS Contrast Scanners
50111634 KRTM 20B/4.5221-S12 Sensore di contrasto OXXKRT LOS Contrast Scanners
50111771 KRTM 20B/4.6121-S12 Sensore di contrasto OXXKRT LOS Contrast Scanners
50111625 KRTM 20B/6.4121-S12 Sensore di contrasto OXXKRT LOS Contrast Scanners
50111626 KRTM 20B/6.5121-S12 Sensore di contrasto OXXKRT LOS Contrast Scanners